Holy_Spirit_1

Lucrarea Duhului Sfânt.

 

În tumultul multor invățături si a marii confuzii in rândul creștinilor sunt foarte multe idei ce se contrazic,concepții ce se bat cap în cap și divergențe cu privire la multe texte biblice.

În rândurile următoare intenționez în această nebuloasă a lumii creștine să aduc o rază de lumină cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. Acest lucru îl voi face probabil în mai multe serii de articole, acesta fiind primul dintre ele.

Mulți dintre creștinii din zilele noastre cred că atunci când se botează „primesc” si Duhul Sfânt, sau există o altă categorie ce crede că dacă nu are vorbirea în limbi (botezul cu Duhul Sfânt)nu ajunge în cer. Nimic mai neadevărat!

În cele ce urmează te invit să parcurgi împreună cu mine citirea a doua versete ce aparent se contrazic:

Ioan 20:22

“După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: „Luați Duh Sfânt!”

și

“Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.”

Faptele Apostolilor 2:4

REGENERAREA

(sau nașterea din nou)

Ioan 20:22 ne vorbește de nașterea din nou,sau regenerarea. Având în vedere că omul este născut în păcat sau a moștenit păcatul adamic, ( Psalmul 51:5) are nevoie de regenerare. Aceasta având loc prin credință (Romani 10:10 si 13), ce este o schimbare a unei idei ce înlocuiește totalul ideilor de pâna atunci ,ce modifică gândirea și caracterul unui om (în cuvintele lui Watchman Nee -parafrazat- ). Domnul Isus i-a explicat clar lui Nicodim condițiile acestei transformări (Ioan 3:3;si 3:5,6) ce are loc în interiorul persoanei.

Ucenicii au avut nevoie să fie născuți din nou chiar daca au umblat aproximativ trei ani și jumatate cu Domnul, trebuia ca „promisiunea” Domnului să se implineasca:

“…vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.”

Ioan 16:7

Duhul Sfânt este Cel ce regenerează duhul omului corupt de păcat:

“Ce este născut din carne este carne, și ce este născut din Duh (Duhul lui Dumnezeu) este duh (duhul omului)”.

Ioan 3:6

LIPSEȘTE TOMA!

(Sau tu si cu mine)

Am putea deduce din continuarea lecturării pasajului din Ioan 20 că Toma nefiind prezent acolo nu a avut parte de această experiență a regenerării, însă acest lucru nu este real, el având experiența nașterii din nou în momentul în care-L recunoaște pe Isus ca Domn si crede în invierea Sa.

Îți reamintesc că mântuirea este asigurată de Cristos prin moartea și învierea Lui pe Cruce, și se obține prin credință,Toma având experiența din Romani 10:10 și 13:

“Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,

Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”

Condiția fiind împlinită de Toma care spune:

„Domnul meu și Dumnezeul meu”

Ioan 20:28,

Domnul însuși confirmând nașterea din nou a lui Toma prin următoarea afirmație:

„Fiindcă M-ai văzut ai crezut

Ioan 20:29

Nașterea din nou o produce Duhul Sfânt,se primește prin credință,și  aduce fruct vizibil in viața celui ce decide să-L urmeze pe Cristos!

Fiind un act al credinței ce se manifestă în interiorul omului sau omul lăuntric, acesta poate dura în a se manifesta vizibil. Nașterea din este un proces ce are loc instantaneu, „mintea” însă are nevoie a fi reînnoită zilnic , cea mai eficiebtă metodă fiind citirea Scripturii (Efeseni 4:23).

COBORÂREA DUHULUI SFÂNT sau

ZIUA CINCIZECIMII

(a cincizecea zi dupa Paște-pentecost-Pentēkostē hēmera)

Acest eveniment este menționat in Vechiul Legamânt sau Vechiul Testament, odată cu darea Legii, aceasta Sărbătoare o găsim în Biblie numită „Sărbatoarea Săptămânilor” ca fiind o zi de Sabat, adica o zi de odihnă, nu neapărat o zi de Sâmbătă Conform tradiției evreilor, în aceasta zi sărbătoreau darea Legii lui Moise pe muntele Sinai. Deasemenea exista o tradiție orală evreiască ce spunea că Regele David a murit în aceasta zi. În predica lui Petru din ziua aceea, el conectează viața, moartea și Înălțarea lui Cristos cu moartea lui David, înmormântarea acestuia si speranța învierii.

Botezul cu Duhul Sfânt este „umplerea” sau manifestarea vizibilă a creștinului cu autoritate pentru a fi martor al lui Cristos prin semne, minuni, vindecări si învierea morților. Această manifestare fiind realitatea din interiorul credinciosului adusă în lumea fizică. Lipsa acestei manifestări nu anulează autoritatea primită deja de către credincios la nașterea din nou.

“Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.”

Faptele apostolilor 1:8

Botezul cu Duhul Sfânt fiind acea „putere”  sau îndrăzneală în creștin de a fi un declarant activ in a predica Evanghelia lui Cristos si a manifesta puterea Sa in mod vădit. Una din principalele manifestări fiind vorbirea în alte limbi (glosalia), ce nu au fost învățate pe cale umană ci sunt „date de Duhul”. Aceastea fiind limbi pământești sau cerești.(vezi Corinteni 13:1)

Această experiență este diferită de nașterea din nou, fiind completarea credinciosului pentru misiunea predicării Cuvântului lui Cristos cu scopul extinderii Evangheliei până la marginile pământului.

Primirea botezului fiind prin credință, un dar de la Dumnezeu ce nu trebuie depus efortul personal pentru a-l avea, ci răspunzând Evangeliei, care este Vestea Bună.

Acest cadou este valabil  pentru toți cei ce sunt înfiați de Domnul în urma declarației personale de credință.

Dacă te-ai întrebat ce este Hula Împotriva Duhului Sfânt, aici poți afla mai multe.