Hula împotriva Duhului Sfânt.

De la pupitrele amvoanelor evanghelice am auzit de multe ori vorbindu-se despre acest subiect, însă aproape de fiecare dată am înțeles ce nu trebuia sau, mai rău, mi s-a aprofundat confuzia. Confuzie ce în mod general producea o teamă ce nu se putea descrie dat fiind faptul că aceasta acțiune are consecințe eterne grave.   

În cele ce urmează nu pretind că am înțeles toate lucrurile și nici că aceasta este cea mai bună interpretare a pasajelor ce vorbesc despre hula împotriva Duhului Sfânt, doresc însă a împărtăși cu tine lumina care pe mine m-a ajutat în această nebuloasă a interpretărilor. 

Dacă cititul te atrage mai puțin poți trece direct la rezumatul acestui articol sub forma unui video de aproximativ trei minute în josul paginii. 

Hula împotriva Duhului Sfânt apare în trei Evanghelii din cele patru. În Evanghelia după Matei 12:32, Marcu3:29 și Luca 12:10. Pentru a avea o mai bună înțelegere a subiectului am avut nevoie de două lucruri: să pun în antiteză lucrarea Duhului, adică ce face și ce nu; și al doilea, să explic ce înseamna hula. 

Voi începe cu a doua. 

Ce înseamnă hula.

Eu vă spun: pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu, dar cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu.”

Luca 12:8-9 

Aceste versete sunt ca un bici pe spinarea credinciosului ce a eșuat a proclama Evanghelia într-un mod îndrăzneț. Și s-ar putea folosi în acest mod dacă nu ar fi însoțit de următorul pasaj:

“Și oricui va vorbi împotriva Fiului omului, i se va ierta, dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta.”

Luca 12:10. 

Vă amintiți de Petru în noaptea arestării lui Iisus, cum a negat că-L cunoaște? Și nu o singură dată, ci de trei ori. Aceași iertare este disponibilă și pentru tine chiar dacă ai crescut într-un mediu unde infulențat ai folosit injurii la adresa Lui. 

Uitându-mă în DEX am găsit câteva sinonime ce m-au ajutat în înțelegerea acestui cuvânt: blasfemie, ponegrire, ocărâre. 

Atunci când Apostolul Pavel proclama Evanghelia Harului i-au fost aduse calomnii cu pretextul că ar predica harul ca licență pentru a păcătui -Romani 3:8-. 

De ceea ce a fost acuzat apostolul Pavel nu este departe de ceea ce a fost acuzat însuși Domnul: atribuirea unei lucrări divine cum că ar veni din partea celui rău.  

Lucrarea Duhului.

(sau ce face Duhul Sfânt și ce nu)

Folosesc foarte des Google Maps. Într-o zi fiind curios am dat zoom out – defocalizare – începând de la locația mea pâna când am ajuns să văd planeta Pământ. În același mod mai amplu aș vrea să ne uităm la lucrarea Duhului Sfânt.   

“Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine; în ce privește neprihănirea, fiindcă Mă duc la Tatăl și nu Mă veţi mai vedea; în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.”

Ioan 16:8-11. 

Sunt multe lucrări pe care Duhul Sfânt le face, însă religia (în sens de tradiții omenești sau idei preconcepute în sânul creștinismului) eronat i le atribuie pe cele ca: Duhul Sfânt îți amintește de păcatul x că nu l-ai mărturisit; că dă la iveală păcatele ascunse în genul lui Anania și Safira (aici poți vedea o perspectivă despre ei link); sau că ești condamnat dacă nu ai multe fapte bune, sunt doar câteva din ele. 

Dacă este ceva de care Duhul Sfânt te conștientizează, este nevoia de un Salvator. Există un singur păcat de care Duhul Sfânt îți spune să te pocăiești ( citește să îți reînnoiești mintea, fiindcă pocăință în mod literar înseamnă “schimbarea minții din grecescul metanoia) acesta este să- L recunoști pe Iisus ca Domn. Crezi că ai fost răscumpărat de Hristos prin jertfa Sa ce a șters păcatul tău pentru totdeauna? (Evrei 9:12 și Evrei 9:26). Dacă nu, atunci te împotrivești lucrării Sale și îl numești un mincinos. Regret să fiu așa direct, dar miza este inimaginabil de mare: viața ta eternă. 

Duhul Sfânt este cel mai greșit înțeles de pe paginile Scripturii și aș vrea să îți prezint două dintre aceste mituri create despre El:

Mitul numărul unu:

Duhul Sfânt înregistrează multitudinea păcatelor. 

Adevărul: Duhul Sfânt nu își mai amintește păcatele tale. 

„Și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.”

Evrei 10:17 

La Cruce toate păcatele tale au fost iertate. 

“Fiindcă, prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, iar prin viaţa pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu.”

Romani 6:10 

Păcatele iertate înseamnă literal “aruncate departe”. 

Mitul numărul doi:

Duhul Sfânt ne face să onorăm un Dumnezeu mânios și distant. 

Adevărul: Duhul Sfânt ne ajută să-L cunoaștem și să ne apropiem de El cu îndrăzneală. 

“Și voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică, ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava!”, adică „Tată!”

Romani 8:15 

Ca să răspund întrebării: ce este hula împotriva Duhului Sfânt, în final concluzionez spunând că este refuzul a crede testificarea Duhului cu privire la lucrarea harului și a iertării descoperite prin Hristos la Cruce. 

Într-un singur cuvânt este necredința. 

Necredința în mod general este exprimată printr-o atitudine de împietrire a inimii sau într-un spirit religios ce in mod expres neagă lucrarea lui Cristos atribuind-o diavolului.  

În alt mod spus este a se împotrivi Duhului Sfânt și a călca în picioare sângele Mielului Divin ce ne sfințește. A desconsidera voit și conștient moartea și învierea Domnului și considera ca ceva profan acest eveniment. 

Este o calomnie la adresa Duhului Harului ce caută sa ne convingă prin Cuvântul Scris și revelație că Iisus este adevărat și că tu fiind în El, ești iertat iar acum îți oferă darul fără plată al neprihănirii Sale.

Atunci când te îngrijorezi dacă cumva ai hulit permite-mi să îți zic că numai cei ce iubesc se preocupă să nu rănească persoana iubită. Iar tu și cu mine îl iubim pe Iisus fiindcă El ne-a iubit mai intâi.