CUVÂNTUL NU ESTE CERNEALĂ!

Devenind conștienți că în interiorul nostru există dimensiunea lui Cristos, adică Duhul Său, face ca acel cuvânt scris –Logos- să devină o realitate.

În urmă cu 3 ani am participat activ la o campanie evanghelistică în Sudul Spaniei care s-a intitulat exact așa: Cuvântul nu este Cerneală.

Evrei 4:12 ne spune ce este Cuvântul și ce face, iar Luca 1:37 ne spune cum este Cuvântul.

În același mod în care Cuvântul scris are influență în viața credinciosului, la fel are și Cuvântul revelat, personalizându-se conform fiecărei circumstanțe. Fără a exagera pot afirma că Rhema este în egală măsură de important cu Logos, la fel cum Mântuirea este cu Vindecarea. Și ca să dau un exemplu, nu se poate una fără cealaltă, la fel cum nu este posibil să intri în mare fără să te uzi. Atunci când ai LOGOS ai și RHEMA. Dumnezeu te întâlnește la nivelul credinței și al înțelegerii tale; El, fiind dragoste înțelege faptul că starea noastră este una destul de slabă și vine în ajutorul nostru, ne împachetează în dragostea Duhului Său din noi și fiecare acțiune întreprinsă de El are scopul de a ne revela iubirea pe care o oferă cu generozitate pentru generația în care traim și nu numai.
Pentru mulți dintre credincioși, în special pentru cei care și-au început de curând călătoria cu Cristos, aceste două cuvinte –
Logos și Rhema- nu rezonează cu ei pentru că nu sunt familiarizați cu jargonul creștin, însă pentru cei care sunt mai vechi pe această Cale aceste două cuvinte au o anumită însemnătate.

Unii credincioși nu fac diferența dintre Logos și Rhema, aceste două cuvinte pentru ei semnifică doar cuvântul scris –Biblia–  acestea fiind unul și același lucru. Pentru alții însă înseamnă o dimensiune spirituală care dacă nu face parte din călătoria lor cu Regele, cel puțin este o altă latură a călătoriei în sine.
Acestea fiind spuse sau mai bine zis scrise, aș vrea în următoarele rânduri să pun față în față aceste două cuvinte, fără a pretinde că am toate răspunsurile sau că explicația pe care o dau este completă, deocamdată bucurându-mă doar de faptul că am ocazia sa scriu ceva care să vă fie de folos.

Cuvântul scris –LOGOS– este abordarea biblică a Scripturii. Textul Scripturii a fost dat cuvânt cu cuvânt de Dumnezeu, mesajul ei fiind o unitate organică. Cuvântul infailibil al unui Dumnezeu infailibil, o rețea al unui adevăr descoperit, centrat pe Cristos, ce-L revelează pe Cristos și direcționeaza la Cristos.
Cuvântul revelat –
RHEMA– este abordarea spirituală a unui (con)text și însușirea acestuia în funcție de circumstanța în care se află cel ce o interpretează/însușește sub călăuzirea directă a Duhului Sfant.

LOGOS

Pornind de la realitatea pe care ne-o oferă istoria putem spune că apostolii, ucenicii acestora și ulterior discipolii lor, nu au avut la dispoziție întreaga Biblie, ci doar primele cinci Cărți scrise de Moise și Profeții, fără a avea Noul Testament si fără a fi unite în cele 66 cărți, separate în capitole și apoi în versete. Cuvântul pentru ei era unul, fără semne de punctuație și fără separări, acesta dând mai multe sensuri multor cuvinte dintre cele scrise. Dumnezeu Și-a ”asumat riscul“ atunci când S-a decis să scrie Cuvântul, și S-a limitat pe Sine la înțelegerea omului. Astfel El a venit în ajutorul omului întâlnindu-l la nivelul său, vorbindu-i în termenii săi.

Putem găsi LOGOS în:

Ioan 1:1 – La început era Cuvântul –LOGOS- și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.”

Luca 8:11 – Iată ce înţeles are pilda aceasta: „Sămânţa este CUVÂNTUL –LOGOS lui Dumnezeu.”

‭‭2 Timotei‬ ‭2:15‬ ‭ – Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului.”

Cele de mai sus sunt doar câteva pasaje unde se menționează cuvântul Logos, acesta fiind Cuvântul Scris al lui Dumnezeu, Isus Cristos în acțiune înainte de întrupare. O altă traducere a Bibliei, de Reina Valera 1960-limba spaniolă, afirmă în Ioan 1:1 că acest Cuvânt era acțiunea = Verbul.

Prin citirea Cuvântului scris –LOGOS– credinciosul are ocazia minunată de a-și reînnoi mintea, de a se obișnui cu termenii scripturali, de a obține cunoștința și de a fi capabil să memoreze citate, astfel încât în momentele de nevoie să le poată verbaliza în viața lui sau în viața altora. S-ar putea face o afirmație destul de curajoasă, bazându-ne pe cuvintele lui Ioan din capitolul 20 versetul 30, și anume că LOGOS-ul este incomplet fără RHEMA, însă această afirmație ar necesita un studiu mai amplu. Scopul LOGOS-ului (Cuvantului scris) este de a aduce credința că Cristos este Fiul lui Dumnezeu, singurul lucru care ne poate aduce în posibilitatea de a umbla în identitatea pe care ne-a pregătit-o El, aducând în realitatea palpabilă ceea ce am primit ca informație pentru intelect.

RHEMA

Pornind de la relatarea din Matei 4:4 (rhemati, derivat al cuvântului rhema adică rostit, revelat), Scriptura ne spune că omul nu trăiește doar cu pâine, ci și cu Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, ar fi o eroare gravă să se înțeleagă că cineva ar putea trăi doar vorbind despre pâine fără însă a o mânca.

Devenind conștienți că în interiorul nostru există dimensiunea lui Cristos, adică Duhul Său, face ca acel cuvânt scris –Logos- să devină o realitate, ca și în cazul lui Petru atunci când urmează instrucțiunile Domnului de a arunca năvodul la Cuvântul Său-Luca 5:5- (rhema). Vorbim despre acea dimensiune care era deja concepută pentru Maria, iar ea a răspuns îngerului ‘facă-se după cuvântul tău’ -Luca 1:38-(rhema). Această dimensiune este în realitate Cristos în credincios (Coloseni1:27) care se pune în acord cu Cuvântul scris, omogenizându-se în interiorul credinciosului într-un mod inseparabil, similar cu uniunea și unitatea matrimonială, ajungând în dimensiunea naturală prin credință și acțiune bazată pe Cuvântul revelat și cel scris.

LOGOS și RHEMA!

img_0234
“Cuvântul întrupat” a făcut să aducă splendoarea Tatălui pe pământ. Ioan spune că gloria Tatălui a fost revelată în El, (Ioan 1:14), acest Cuvânt Scris – Logos – a devenit Întrupat – Rhema – ca astfel peste prăpastia ce separa umanitatea de Creatorul ei să fie zidită o punte și tuturor ce-L aleg sa devină înfiați. Umblând în identitatea Regelui ce le-a fost oferita prin credință, Logosul și Rhema devin una în cei care “sunt scrisori vii” ale Împărației în această lume ce este așezată pe ruinele unei nevoi de dragoste necondiționată. Acelora ce locuiesc într-un sistem căzut al unor idei filozofice lipsite de esența Tatălui. Tatăl ce este revelat în Fiul fiind descoperit in tine.

.

Cuvantul Întrupat locuiește în tine și așteaptă să fie oferit acestei lumi căzute și flămânde după Revelația Tatălui ce tu o porți cu bucurie.