Duhul Sfânt este a treia persoană din Dumnezeul Triunic și ne-a fost revelat în totalitate după Înălțarea Domnului. Dacă m-ai întreba ce părere am despre Duhul Sfânt, ți-aș spune că este cel mai eronat înțeles personaj din Trinitate și din Scriptură. Însă, ce nu vreau să fac, este o introducere lungă, așa că te las pe tine să descoperi mai jos cine este cu adevărat, provocându-te să iei Biblia și să explorezi caracterul Duhului Sfânt și totodată să crezi despre El ce scrie în Scriptură. 

Mituri despre Duhul Sfânt.

Mit: 
Duhul Sfânt ține o condică a păcatelor. 
Adevăr: 
Duhul Sfânt nu își mai amintește păcatul tău. Evrei 10:17. 
Duhul sfânt nu este uituc, dar dragostea nu își amintește greșelile. La Cruce, justiția a fost satisfăcută și toate păcatele tale au fost iertate. (Coloseni 2:13) A ierta, literal înseamnă a arunca departe. Păcatele tale au fost înlăturate la fel cum Estul este departe de Vest (Psalm 103:12). Dumnezeu a împăcat lumea cu Sine și nu mai cere socoteală pentru păcatele oamenilor. Dacă Legământul Vechi a fost caracterizat de comemorarea păcatelor (Evrei 10:3) Noul Legământ este caracterizat de uitarea lor și țintuirea lor pe Cruce. (Evrei 8:12; 2 Corinteni 5:21).  
~~~~~~~~~~~~~
Mit: 
Duhul Sfânt te convinge de păcat.
Adevăr: 
Duhul Sfânt te convinge de neprihănire. Cum ar putea să te convingă de ceva ce a decis intenționat să uite. Cristos a înlăturat complet păcatul atunci când s-a sacrificat pe Sine. (Evrei 9:26). 
Păcatele tale nu sunt o problemă. Întrebarea importantă este dacă tu ai încredere în El. Ca și o expresie a dragostei și a milei, Duhul Sfânt convinge lumea de păcatul necredinței în Iisus. Singurul lucru de care te convinge pe tine ca și credincios este de neprihănire. (Ioan 16:8-10). 
~~~~~~~~~~~~~~~
Mit:
Duhul Sfânt te convinge să îți mărturisești păcatele.
Adevăr: 
Duhul sfânt te conduce în a-L mărturisi pe Isus ca Domn. Duhul sfânt niciodată nu va căuta să îți distragă atenția de la Cristos. Slujba Lui va fi întotdeauna să te facă conștient de Iisus mai degrabă decât de tine însuți. (Ioan 16:14). În mod special Duhul Sfânt te va conduce ca să-L recunoști pe Iisus Cristos ca Domn, ceea ce înseamnă că tot ceea ce tu ai – asta include problemele și păcatele tale – îi aparțin Lui. Păcatele tale nu îți mai aparțin, fiindcă ele au fost cumpărate cu sângele Mielului, totuși dacă încă te mai gândești la păcat ar trebui să te recunoști pe tine ca și mort față de păcat și viu față de Dumnezeu în Hristos Iisus. (Romani 6:11). 
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mit:
Duhul Sfânt mă urmărește pentru a vedea dacă nu cumva alunec și eșuez în a termina cursa. 
Adevăr: 
Duhul Sfânt personal garantează salvarea și moștenirea ta (Efeseni 1:13,14). Când am fost salvați am fost marcați ca și proprietatea lui Dumnezeu (2Corintenti 1:22) și sigilați cu Duhul “pentru acea zi de răscumpărare” (Efeseni 4:30). 
Duhul Sfânt nu este un vânător de greșeli ci este Cel ce dă speranță (Rom 15:13). Speranța  din partea Lui este o ancoră sigură pentru suflet (Evrei 6:19). Ce revine credinciosului? Să aibă încredere în El. 
~~~~~~~~~~~~~~~~
Mit: 
Duhul Sfânt descoperă condamnarea lui Dumnezeu. 
Adevăr:
Duhul sfânt revelează dragostea lui Dumnezeu. (Romani 5:5). 
“… iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.”
Romani 5:5
“În iubire nu există frică, dimpotrivă, iubirea desăvârșită alungă frica, pentru că frica presupune pedeapsă, iar cine se teme nu a ajuns la desăvârșire în iubire.”
1 Ioan 4:18. 
Dacă încă te mai temi de pedeapsă permite-mi să îți fac cunoștință cu Iisus. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mit:
Duhul Sfânt inspiră frică de un Dumnezeu distant.
Adevăr:
Duhul Sfânt ajută credinciosul să-L cunoască și să se apropie de Dumnezeu Tatăl. (Efeseni 1:17, Galateni 4:6)
“Căci nu aţi primit duhul robiei ca să vă temeţi iarăşi, ci aţi primit Duhul înfierii prin care strigăm: „Ava, Tată!””
Romani 8:15 
~~~~~~~~~~~~~~~
Mit:
Duhul Sfânt locuiește undeva departe, dincolo de galaxie. 
Adevăr:
Duhul Sfânt locuiește în tine. 1Corinteni 6:19; 2Timotei 1:14; Romani 8:11. 
Sub Vechiul Legământ (Legea lui Moise), Dumnezeu locuia în Templu. În Noul Legământ în care ai fost inclus, credinciosul ESTE Templul Duhului Sfânt (1 Corinteni 6:19). Unde locuiește Dumnezeu? În tine!
Tu ești casa lui Dumnezeu “umblătoare”. 
~~~~~~~~~~~~~~~~
Mit:
Duhul Sfânt vine și pleacă. Este nevoie să-L implorăm ca să vină atunci când pleacă. 
Adevăr: 
Duhul Sfânt locuiește, are domiciliul, trăiește în credincios. (Ioan 14:17; 1 Ioan 3:24; Romani 8:11)
În Vechiul Legământ, Duhul se odihnea peste anumite persoane pentru anumite perioade de timp. Dar în Noul Legământ El și-a făcut căminul în credincios. (2Timotei 1:14). Și niciodată nu-l va părăsi. (Evrei 13:5)
~~~~~~~~~
Mit: 
Duhul Sfânt se primește foarte greu. 
Adevăr:
Duhul Sfânt este un cadou, trimis de Iisus și dat gratis de către Tatăl. (Ioan16:7; Luca 11:13, Fapte 10:45)
Iisus ne-a răscumpărat pentru a primi făgăduința lui Avraam, adică Duhul Sfânt.- Galateni 3:14 – Atunci când o persoană crede că Iisus a rascumparat-o este eligibilă pentru a primi Duhul Sfânt. Cine nu-L poate primi? Cei ce nu cred. “Pentru că nu L-au văzut și nici nu-L cunosc, dar voi îl cunoașteți, pentru că trăiește cu voi și în voi”. (Ioan 14:17)
Duhul Sfânt nu este limitat doar pentru o anume categorie de persoane, (Fapte 2:38). Crede în Hristos și vei primii acest dar. 
~~~~~~~~~~~~~
Mit:
Ca să primești Duhul Sfânt trebuie să postești, să te rogi, să îți mărturisești păcatele, să faci o listă cu toate gândurile păcătoase de când îți amintești, să te pretinzi sfânt…cred că ai prins ideea.
Adevăr:
Duhul Sfânt se primește prin credință. (Galateni 3:14)
Ai ținut lista de mai sus când L-ai primit pe Iisus? Ai postit? Te-ai rugat? Bănuiesc că nu. Ai primit prin credință. Este similar și cu Duhul Sfânt. Această Promisiune se primește prin credință. În Luca 11:13 Iisus spune că Duhul este dat gratis tuturor celor ce Îl cer. 
Nimeni nu ar trebui să spună că acest Cadou gratis ar trebui în vreun fel meritat fiindcă Iisus îl asigură gratis. 
Dacă ți-a plăcut acest articol si dorești să aflii mai multe despre Duhul Sfânt, aici poți avea întâlnire cu EL. Dacă îți este frică cumva că ai hulit împotriva Lui, sau acest lucru îți este confuz, te încurajez să citești acest articol.