Mituri despre lucrarea Duhului Sfânt

Niciodată nu am considerat că dețin adevărul, în mod special atunci când abordez lucruri importante cum ar fi ceea ce face Duhul Sfânt, însă a vedea cum această minunată lucrare este dată la o parte uneori mă pune pe gânduri. De aceea fără o introducere prea lungă aș vrea să împărtășesc cu tine câteva mituri nefondate despre lucrarea Duhului Sfânt.

_______________

Mit:

Duhul Sfânt ne învață să ținem Cele Zece Porunci. 

Adevăr:

Duhul ne învață să avem o relație cu Adevărul Însuși (Ioan 16:13-14).

La ce se referă Ieremia atunci când proorocește că Duhul va scrie Legile lui Dumnezeu in inimă? Această profeție nu promovează o relație cu Tablele Legii sau cu cele șase sute treisprezece Legi și regulile ei. Cu siguranță nu! Iisus este împlinitorul Legii înăuntrul inimii noastre. În realitate Duhul Sfânt este cel care îți prezintă dragostea lui Isus. În timp ce ne odihnim în lucrarea lui Cristos și îi permitem Lui să trăiască viața lui în a noastră vom realiza că împlinim poruncile lui fără efort. (Galateni 2:20)

____________________

Mit:

Duhul Sfânt este polițistul Cerului ce menține Legea și Ordinea. 

Adevăr:

Duhul sfânt împuternicește, încurajează și aduce prosperitate bisericii (Fapte 9:31)

Este o reacție naturală a multor credincioși să gândească despre Duhul Sfânt că este polițistul cerului datorită faptului că au fost supuși toată viața (de credincios) obligațiilor și normelor interioare ale denominației din care fac parte.  

Duhul Sfânt nu impune Legea lui Dumnezeu pentru a fi aplicată. Acesta ar fi un Legământ confuz. Duhul Sfânt este atât de bun la ceea ce face, încât Iisus a spus că este pentru binele nostru ca El să plece și Duhul să vină. (Ioan16:7)

În spatele Legii este același Duh ce Iisus l-a promis. 

_____________________

Mit:

Duhul sfânt este imprevizibil. 

Adevăr:

Duhul Sfânt nu vorbește împotriva Domnului Isus Cristos. Ei chiar sunt în aceeași echipă. (Matei 10:20; Ioan 14:26). 

______________________

Mit:

Duhul Sfânt este secretos și misterios din această cauză este greu de înțeles. 

Adevăr:

Duhul Sfânt ne dă înțelepciune și revelație (Ioan 16:14 și Efeseni 1:17). 

Duhul sfânt are rolul să facă tainele și voia lui Dumnezeu cunoscute. (Efeseni 1:9; Daniel 2:19; Roman 11:25). Iisus a spus că Duhul Sfânt ne va călăuzi nu doar în câteva adevăruri ci în tot adevărul: Ioan 16:13. 

_______________________

Mit

Duhul Sfânt ne sperie. 

Adevăr: 

Duhul sfânt eliberează din inima noastră pace  și bucurie. (Romani 14:17). 

Duhul Sfânt este cea mai puternică ființă din întreg universul și este în favoarea ta. (Romani 8:31)

Duhul Sfânt este prietenul ce nu te va părăsi niciodată. (Ioan 14:16). 

Isus a spus că Duhul Sfânt va fi în noi precum un râu. (Ioan 7:38)

_______________________

Mit

Duhul Sfânt de undeva din umbră pândește greșilele noastre. 

Adevăr:

Duhul Sfânt este un partener activ cu noi împuternicindu-ne a fi martori îndrăzneți. 2Corinteni13:14, Fapte 1:8. 

El este “Avocatul” nostru din grecescul Paraclet- Ioan 16:7.

_______________________

Mit:

Duhul Sfânt ne mustră în conștiinta noastră când păcătuim. 

Adevăr:

Duhul Sfânt când păcatuim nu ne mustră. Ceea ce ne mustră este cunoștința noastră despre Lege. Legea este cea care a descoperit păcatul în noi dându-i putere. Duhul Sfânt convinge credinciosul de neprihănire. 

_______________________

Mit: 

Duhul Sfânt te face să taci și produce anxietate.

Adevăr: Duhul Sfânt îți dă cuvinte să vorbești astfel încât să nu te îngrijorezi. (Marcu 13:11; Luca 12:12)

Atunci când ai ocazia să vorbești însă ești blocat/ă și nu ai cuvinte, nu îți fie teamă: Duhul Sfânt este prezent cu tine. Mesajul Evangheliei este însoțit de minuni, de mesaje cu putere iar Duhul Sfânt le asigură pe amândouă. Încrede-te în El, fiindcă El chiar este cu tine și în tine. Cere-i înțelepciune fiincă El oferă celor ce cer, (Iacov 1:5) iar cuvintele Sale pline de înțelepciune vin la pachet cu îndrăzneala. (Fapte 4:31).

_______________________

Mit:

Duhul Sfânt este un înlocuitor acelui sentiment produs de un stil de muzica ce precede mesajul biblic.

Adevăr:

Duhul Sfânt împuternicește mesajul Evangheliei cu semne și minuni (Rom 15:19; 1Tim 1:5).

Biserica modernă a diluat rolul Duhului Sfânt pentru a acomoda experiența ei limitată la supranatural. Însă semnele sunt o promisiune din partea lui Iisus pentru cei ce cred. Marcu 16:17.

Toate minunile și miracolele au fost atribuite Duhului Sfânt in cartea Faptelor, dealtfel este cartea Faptelor Sale, chiar dacă se numește ale apostolilor, catalizatorul este EL. De fiecre dată când Vestea Bună este predicată, El convinge și demonstrează mesajul ei cu semne, minuni și fapte supranaturale.

_____________________

Mit:

Duhul Sfânt mă învață cum să mor zilnic.

Adevăr:

Duhul Sfânt învie morții, face noi creații, oferă viață, avertizează de pericol și ne eliberează de jugul religiei. (Romani 8:11, Tit 3:5, Fapte 15:28, 20:23).

Slujba Legii aduce moarte și condamnare, dar slujba Duhului aduce viață și neprihănire. (2Cor 3:6-9). Adevărul este că ne va lăsa a ajunge la capătul puterilor noastre pentru a învăța să avem încredere în El. Duhul Sfânt te iubește și dacă rămâi în barcă și dacă vei coborî să dansezi pe apă…El consolează, mângâie și restaurează, El nu condamnă.

El înlocuiește frica și dă curaj, înlocuiește slăbiciunea cu putere și moartea cu învierea. Iisus a promis viață din belșug iar aceasta se accesează prin Duhul Său ce locuiește în credincios.(Fapte 4:8-13, 2 Cor 1:9, 12:10)

__________________

Mit:

Duhul Sfânt descoperă diferite revelații diferitelor grupuri și de aceea avem diferite denominații.

 

Adevăr:

Este un singur trup, un Singur Duh, o singură speranță, o singură credință, un singur botez, un Singur Dumnezeu și un Singur Tată al tuturor, care este peste toate lucrurile. (Efeseni 4:4-6). Noi vedem distincțiile și le numim arome ale Cerului pe pământ, însă Dumnezeu vede un singur Trup cu mai multe mădulare. (Romani 12:5). Duhul produce unitate în Trup, nu diviziuni.

___________

Urmărește „5 Mituri despre Duhul Sfânt”

Mituri despre Duhul Sfânt