DesignȚi s-a dat un cadou excepțional, acesta este să alegi, aidoma lui Adam. Cadoul liberului arbitru este decizia să trăiești aventura de a fi iubit/ă și echipat/ă în a umbla în Duhul într-o lume nesigură și muribundă, bucurându-te și savurând Împărăția pe pământ și viața veșnică începând de aici și de acum -Ioan 17:3-

Doua gânduri cu privire la decizii:
(1) Dumnezeu nu a avut nevoie de permisiunea noastră pentru a ne salva. Păcatele lumii au fost iertate la cruce, iertarea nefiind același lucru cu mântuirea. Iertarea este asigurată pentru toți oamenii, aceasta devenind valabilă atunci când este acceptată prin credință. Nimeni nu este pierdut din cauza păcatului ci din pricina necredinței.
(2) Păstorul îngrijește oaia și nu permite sa fie smulsă din Mâna Lui. Aceasta este o veste bună pentru oi, nu și pentru capre, unde caprele sunt cei ce nu încap in nici o cutiuță.

Iertarea este la dispoziția aceluia ce dorește a o avea. La fel ca și un cadou ce îți este oferit, acel cadou nu este al tău până nu intri în posesia lui prin decizia de a-l accepta.

Cristos a murit pentru a plăti păcatele noastre și nu doar ale noastre ci ale intregii lumi (1-a Ioan 2:2). Acesta este un act deja consumat ce trebuie acceptat. Nu doresc a detalia „modalitățile” acestei acceptări, ce pentru fiecare înseamnă ceva diferit, astfel pentru unii ar fi o ridicare de mână, pentru alții ieșirea in fața altarului, pupat icoane, facerea semnului crucii…etc.
Dumnezeu nu ne azvârlă în cer contrar voinței noastre, dacă ar fi așa atunci de ce i-ar mai fi izgonit din Eden pe Adam și Eva de la bun început? Nu! El dorește să-L alegem din același motiv pentru care am fost creați: să răspundem dragostei Sale, având răbdare cu fiecare: a-2-a Petru 3:9. Acest lucru însemnând că pasiunea Lui pentru „om” nu se consumă.

A spune și a crede că Dumnezeu deja ți-a asigurat locul în Cer, nu greșesști deloc, dealtfel El dorește să fi acolo, cu El, atunci când călătoria ta sfârșește aici pe pământ și continuă acolo cu EL.

Există acel mit cum că omul are un factor de decizie în procesul mântuirii, personal, nu cred în mituri, însă cred Evanghelia, iar ea spune că dacă crezi că Iisus este Domnul, crezi că a înviat și dacă îl mărturisești pe El ca Domn, atunci ești salvat.

Ce se întâmplă cu cei care nu au auzit Evanghelia?

Ca să se poată răspunde la această întrebare ar trebui scrise pagini întregi, însă voi încerca să fiu concis.

Imaginează-ți că într-o zi primești un sms de la o companie de băuturi răcoritoare, spunându-ți că datorită faptului ca nu ai răspuns când ei au sunat ai pierdut premiul ce-l aveau pentru tine în urma neparticipării la concursul lor. Stai și te intrebi ce companie, ce concurs, ce premiu?                                                                            În același mod ar avea reacția o persoană ce nu a auzit Evanghelia după ce moare. Îți imaginezi acei oameni din atâtea atentate teroriste din lumea arabă ca fiind deja destinați a fi respinși, doar pentru că nu au avut șansa să audă Vestea Bună? Dar acei oameni din triburile africane ce nu știu nici măcar ce este curentul electric?  Mulți creștini își imagineaza că cei ce nu au auzit Evanghelia vor fi aruncați „afară”, deoarece au murit în păcatele lor, amuzant si în același timp trist.

Nu păcatul este cel care separă pe om de Dumnezeu, ci necredința.

Dumnezeu este drept! Da, El este! Și pentru asta a decis sa ne permită să alegem!

Capitolul 9 din Romani este dedicat aproape în întregime deciziei lui Dumnezeu de a alege „Neamurile” și acest lucru în contextul în care necredința iudeilor a adus mesajul salvării la Neamuri. El a ales „Neamurile”, pe cei ce nu-s Israel, cuprinzându-i în mila Lui (păstrându-Și totodată o rămășiță pentru El din acest popor)

“…nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă.”
‭‭Romani‬ ‭9:16‬ ‭

Dorința lui Dumnezeu este de a salva toți oamenii, acesta este planul A încă de la căderea lui Adam și a Evei.

Nici un ateu in Rai!

Fiind în al doilea război mondial, Frank a naufragiat, asigurați în barca de salvare în timpul orelor ce așteptau să fie salvați toate cele opt persoane au început să se roage,inclusiv ateii!
Dumnezeu a pus în om acel dispositiv ce totdeauna îl va căuta în cele mai grele momente și anume eternitatea în inima lui.
În realitate ateii sunt supărați pe Dumnezeu din pricina „legalismului și a religiei” ce au reprezentat ani de-a rândul un Dumnezeu mânios, rău și care nu trebuie luat la întrebări. Personal, cred că cea mai distrugătoare doctrină în rândul creștinilor este „suveranitatea lui Dumnezeu” (aici fiind un mesaj video despre acest subiect, de aproximativ cinci minute) ce confundă autoriatea cu controlul suprem, însă despre acest subiect voi scrie într-un articol viitor.
Oamenii au fost creați să răspundă dragostei lui Dumnezeu și acest lucru nu îl va obține prezentarea unei religii ci predicarea Crucii, a reconcilierii și a dragostei lui Dumnezeu în Evanghelie care este Veste Bună (îmi place să repet Veste Bună în aproape toate articolele mele)
Nu aș putea să citez foarte multe versete din Scriptură despre ce se intâmplă cu cei care nu au auzit Evanghelia, două dintre ele în schimb se află în Romani 2:14-16 unde Pavel își sfârșește ideea cu faptul că lucrurile ascunse oamenilor vor fi supuse aprecierii in lumina Evangheliei, iar Evanghelia este vestea bună și în vestea bună nu este veste rea. Aș putea pe de altă parte să citez foarte multe versete ce vorbesc despre dragostea abundantă a lui Dumnezeu.

Cerul este țara cu cea mai multă populație!

“…o mare mulțime, pe care nimeni nu o putea număra, din toate națiunile și din toate rasele și popoarele și limbile, a stat în picioare înaintea tronului și înaintea Mielului, îmbrăcați în robe albe și cu ramuri de palmieri în mâinile lor.”
‭‭Apocalipsa 7:9‬ ‭

Ar fi eronat sa ne imaginăm că mai mult de 90 % din populația globului vor pierii,așa cum ne zugrăvește religia în acele imagini ce oamenii cad intr-un abis ce pe fundul lui se văd flăcări, Biblia spunăndu-ne contrariul.
Așa că odihnește-te asigurat/ă știind că Dumnezeu iubește creația Sa și nu îți pune încrederea în argumentele religioase contemporane ci în dragostea necondiționată, inimaginabilă, scandaloasă și eternă a lui Dumnezeu.